DV-JV (For Dynacore DV-J823U,JVC BN-VF823U)

規格參數:

Input Voltage(v)

AC 100V~240V; ( DC 12V~24V )

Output Voltage(v)DC 8.4V±0.05V
Output Current(A)600mA±50mA
Fit:Dynacore DV-J823U

JVC BN-VF823U

如欲詳細了解,立即聯繫我們!