DV-PD(For Dynacore DV-66S,Panasonic CGA-D16S/28S/54S)

規格參數:

Input Voltage(v)
AC 100V~240V; ( DC 12V~24V )
Output Voltage(v)
DC 8.4V±0.05V
Output Current(A)600mA±50mA
Fit:Dynacore DV-66S

Panasonic CGA-D16S/28S/54S

如欲詳細了解,立即聯繫我們!